• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Walka z problemem odpadów plastikowych: Zdrowotne korzyści dla ludzi i środowiska

Sporo osób świetnie wie co to są media. Jednak czego tak w zasadzie dostarczają nam media? Czy wiadomości i wydarzenia są zawsze przedstawiane dokładnie a wiadomości przetestowane. Skąd jesteśmy w stanie wiedzie czy środki masowego przekazu nas nie okłamują? Są rozmaitego rodzaju środki masowego przekazu. Środki masowego przekazu publiczne i media komercyjne. Środki masowego przekazu komercyjne utrzymują się na ogół z reklam. Obserwując stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Media publiczne w większości wypadków i utrzymują się w głównej mierze z abonamentu, jakkolwiek też z reklam. Media dzielimy także na prasę, radio i telewizję a również witryny typu ANCHOR. Media dzielimy także na nowe środki masowego przekazu i stare media. Nie każdy również zastanawiał się jaką rolę pełnią media? I jak na nas wpływają. Wielokrotnie to na podstawie mediów oraz wiadomości w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie oraz na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, kreujemy swój światopogląd. Media mają ogromny wpływ na nas, odbiorców. I w wielu przypadkach to wykorzystują. Zatem odrobina sceptycyzmu nigdy nie zaszkodzi jeśli chodzi o media.

1. Przeglądaj

2. Portfolio

3. Znajdź więcej

4. Zarejestruj się

5. Odwiedź stronę

Categories: Medycyna

Comments are closed.